Educational books

S:NISBNBok TitelPrice
1978-91-985670-3-8Baraarug: Buugga barashada af soomaaliga. Dugsiga dhexe. Buugga 2aad. Fasallada 6aad iyo 7aad.170
2978-91-985670-8-3Baraarug: Buugga barashada af soomaaliga. Dugsiga dhexe. Buugga 3aad. Fasallada 8aad iyo 9aad.170
3978-91-985670-6-9Af-tahan: Buugga barashada af soomaaliga. Dugsiga sare. Buugga 1aad. Fasallada 1aad iyo 2aad.170
4978-91-985670-5-2Af-tahan: Buugga barashada af soomaaliga. Dugsiga sare. Buugga 2aad: Fasallada 2aad iyo 3aad.170
5978-91-985670-0-7Ayaan badan. Buug sheeko ah. Fasallada 7aad, 8aad iyo 9aad dusiga dhexe iyo dugsiyada sare170
6978-91-985670-2-1Guushii Bilaay. Buug sheeko ah. Fasallada 7aad, 8aad iyo 9aad dusiga dhexe iyo dugsiyada sare170
7978-91-985670-1-4Sheeko xariirooyinka xayawanka. Diin iyo dawoco. Fasallada 4aad iyo 5aad Fabel fiction stories. Fox and Tortoise. Grade 4 and 5.160

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: