Math books

Janaale publishers produce also math books in different levels. We produce math books from grade two to grade eight. Our math books are well designed and formulated. The books are entitled to the somali language speaking students in elementary and intermediate levels. The lessons give a well-guided and explained lessons. Students will flow mathemathical process explained in examples. Then the students will solve the mathmathical questions and problems. Each chapter begins with an introduction and ends with questions and facit for the questions.


You can read the undermentioned Najaax serial books. If you want to buy some books please contact the writer of the books Mr Amoore or janaale publishers

Mr Amoore, Tel: 0765666705 Email: camooremirre@gmail.com


Taxanaha buugaagta xisaabta Najaax

Buugga Xisaabta Najaax 2. Wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada labaad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 9 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Isku-darka, Kala-goynta, Qiimarugeedka, waqtiga, Tirada kinsiga ah iyo Tirada dhabanka ah, labanlaabka tirooyinka iyo kala badhka tirooyinka, sku-dhufashada,iyo isu-qaybinta tirooyinka. ,iyo cutubka jawaabaha. Waxaan rejeynayaa in buuggani ku filaan doono barashadada xisaabta dugsiyada hoose iyo kuwa dadka waaweyn.


Buugga Xisaabta Najaax 3. Wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada saddexaad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 10 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Isku-darka, Kala-goynta, Qiimarugeedka, waqtiga, Tirada kinsiga ah iyo tirada dhabanka ah. Tirooyinka sun-sunka ah, Duubista tirada, Barashada waqtiga, Jajabyada, isku-dhufashada,iyo isu-qaybinta tirooyinka. ,iyo cutubka jawaabaha. Waxaan rejeynayaa in buuggani ku filaan doono barashadada xisaabta dugsiyada hoose iyo kuwa dadka waaweyn.


Buugga Xisaabta Najaax 4. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 9 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tirooyinka idil, Jajabka, Cabiraadda dhererka, Saacadaha, Kullannada iyo dhidibada, Bedka iyo wareegga, Isiraynta tirooyinka , joometeri , Boqolkiiba, Naqtiinka buugga oo dhan iyo Jawaabaha su’aalaha buugga iyo cutubka jawaabaha. Waxaan rejeynayaa in buuggani ku filaan doono barashadada xisaabta dugsiyada hoose iyo kuwa dadka waaweyn.


Buugga Xisaabta Najaax 5. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 10 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tirooyinka idil, Jajabka, Bedka iyo halbeegyada, Joometeri, xisaabinta waqtiga, Habka kulammada iyo garaafyada, Saamiga, Aljebra bilow ah, naqtiin guud iyo horumarka aad samaysay iyo Jawaabaha laylisyada. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.


Buugga Xisaabta Najaax 6. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 13 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tiro idil, Xisaabfallada tirooyinka, Jajabka, Bedka iyo dhererka, Mugg iyo qaad, Halbeegyada wax lagu cabbiro, Boqolley, Joometeri, Fududaynta tibaaxaha aljebra, Saami iyo Saamigal, Garaafyo iyo Tusayaal,Celcelisyo, iyo Naqtiin guud dhammaan cutubyada buugga. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.


Buugga Xisaabta Najaax 7. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 13 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Tiro idil, Xisaabfallada tirooyinka, Jajabka, Bedka iyo dhererka, Mugg iyo qaad, Halbeegyada wax lagu cabbiro, Boqolley, Joometeri, Fududaynta tibaaxaha aljebra, Saami iyo Saamigal, Garaafyo iyo Tusayaal, Celcelisyo, iyo Naqtiin guud dhammaan cutubyada buugga iyo Cutubka jawaabaha. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.


Buugga Xisaabta Najaax 8. Buuggan wuxuu ka mid yahay buugaag taxane ah oo loogu talo-galay in ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo. Buuggan waxaa loogu talo-galay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada hoose. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 14 cutub. Cutub walba waxa uu wataa layliskiisa iyo jawaabihiisa, tusaalooyin la xalliyay iyo sida loo xalliyey. Xisaabta buuggan lagu baranayao waxaa ka mid ah Naqtiin abyoonayaal, Naqtiin jibbaarrada, logaridam, argtida baytogaros, Qaybaha bedka ee goobada, Bedduleedka iyo qaadka, Fududaynta tibxaha, habka isiraynta, Isleegyada, Ismala’egyada, Isleegyada wada-jira, tiirada xarriiqa toosan, Celcelisyada, ixtimaalka xisaabta, Jawaabo iyo xallin iyo Naqtiin guud dhammaan cutubyada buugga iyo Cutubka jawaabaha. Buuggan waxa aad isbari kartaa macallin la’aan.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: